fbpx

Τι Σημαίνει Αποταμίευση;

Webp.net-compress-image
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Αποταμίευση  σημαίνει  έγκαιρος  οικονομικός  προγραμματισμός,  σημαίνει  αντιμετώπιση  μικρών  ή  μεγάλων  αναγκών  σε  κάθε  στάδιο  της  ζωής  μας.

Αποταμίευση  σημαίνει  επίτευξη  μελλοντικών  οικονομικών  στόχων. 

Είναι  φανερό  ότι  η  παραδοσιακή  τραπεζική  αποταμίευση  δεν  επαρκεί  πλέον  για  την  εξυπηρέτηση  αυτού  του  σκοπού,  κυρίως  λόγω  των  χαμηλών  επιτοκίων  που  επιτυγχάνει,  αλλά  και  λόγω  της  έλλειψης  αποταμιευτικής  πειθαρχίας  που  εμείς  ως  καταθέτες  επιδεικνύουμε. 

Συνεπώς,  κρίνεται  επιτακτική  η  αναζήτηση  εναλλακτικών  μορφών  αποταμίευσης  με  στόχο  την  επίτευξη  υψηλότερων  αποδόσεων  που  να  αποτελούν  ταυτόχρονα  και  εγγύηση  για  τις  καταθέσεις  μας,  λόγω  της  διασποράς  και  της  διαφοροποίησης   που  εξασφαλίζουν.

Η  ασφαλιστική  αγορά,  ως  θεσμικός  επενδυτής,  διαθέτει  σημαντικά  εργαλεία  αποταμίευσης  και  επένδυσης  που  μπορούμε  να  χρησιμοποιήσουμε  για  τη  διατήρηση  και  προστασία  της  ατομικής  και  της  κοινωνικής  ευημερίας. 

Οι Έλληνες αποταμιευτές βρίσκονται τους τελευταίους μήνες αντιμέτωποι με τις αρνητικές αποδόσεις των παραδοσιακών καταθέσεων. Εγκαταλείπουν λοιπόν ακόμα και τους λογαριασμούς προθεσμίας, καθώς η αποκλιμάκωση των επιτοκίων είναι ραγδαία, και όπως εκτιμούν τα αρμόδια τραπεζικά στελέχη, η πτωτική πορεία θα συνεχιστεί. Έτσι στρέφονται σε πρώτη φάση στα ασφαλιστικά αποταμιευτικά προγράμματα που προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις περίπου στο 1% με 1,7%

Η ιδιωτική συνταξιοδότηση παρέχει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να κατοχυρώσουν συμπληρωματικά ποσά σύνταξης και εφάπαξ διαμέσου συστηματικής αποταμίευσης εισφορών τις οποίες και λαμβάνουν στην ηλικία που έχουν επιλέξει οι ίδιοι έντοκα.

Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα που παρέχονται στην ασφαλιστική αγορά παρουσιάζουν αρκετές διαφοροποιήσεις με τις κυριότερες να εντοπίζονται γύρω από τις εγγυήσεις και την ευελιξία που παρέχουν στον ασφαλισμένο.

Η Εθνική Ασφαλιστική με το αποταμιευτικό – συνταξιοδοτικό πρόγραμμα S67 αποτελεί τη νεότερη γενιά μιας από τις πιο επιτυχημένες σειρές συνταξιοδοτικών προγραμμάτων της ασφαλιστικής αγοράς.
Είναι ιδανικό για δημιουργία εγγυημένης Σύνταξης , αποταμίευσης και σπουδαστικού προγράμματος για τα παιδιά.

Να σημειώσουμε οτι οι ασφαλισμένοι που έχουν επιλέξει αυτή τη σειρά των προγραμμάτων θα περάσουν αλώβητοι την οικονομική κρίση, συνέπεια της πανδημίας του κορωνοϊού σε αντίθεση με ασφαλισμένους που έχουν επιλέξει προϊόντα με επενδυτικά προφίλ.

Το ερώτημα όμως παραμένει, γιατί να κάνουμε αποταμίευση μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης :

Αποταμίευση  λοιπόν,  γιατί:

 • Αυξάνουμε το εισόδημα  μας

Εάν  ένας  30χρονος  με  ετήσιο  μισθό  15.000  ευρώ  αποταμίευε  μόλις  το  7%  του  ετήσιου  μισθού  του (δηλ.  1.050  €)  σε  ιδιωτική  σύνταξη,  θα  εξασφάλιζε  σε  35  χρόνια  56.000  ευρώ  ή  256  ευρώ  μηνιαία  σύνταξη!  Αν  σε  αυτό  το  σενάριο  υπολογίσουμε  μια  αναπροσαρμογή  ασφαλίστρων  κατ’  έτος  3%  ως  προστασία  από  τον  πληθωρισμό,  τότε  αντίστοιχα  τα  νούμερα  εκτοξεύονται  σε  79.590€ ή  683 €μηνιαία  σύνταξη!  

 • Δεν εξαρτόμαστε  από  τη  ψαλιδισμένη  «εθνική  σύνταξη»

1  στα  2  νοικοκυριά  ζει  σήμερα  στην  Ελλάδα  με  τη  «σύνταξη  του  παππού»   και   ταυτόχρονα  η  μείωση  των  συντάξεων  τα  τελευταία  έξι  χρόνια  στη  χώρα  μας  έχει  αγγίξει  το  45%. Η  σύνταξη  στην  Ελλάδα  εφεξής  θα  αποτελείται  από  την  1)  εθνική  σύνταξη  που  θα  είναι  384  ευρώ  και  θα  χρηματοδοτείται  από  τον  κρατικό  προϋπολογισμό,  2) ανταποδοτική  σύνταξη  η  οποία  θα  ανταποκρίνεται  περίπου  στο  30%  του  εισοδήματος  του  ασφαλισμένου.Συνεπώς,  η  ενίσχυση  της  σύνταξης  είναι  απαραίτητη  για  τη  διατήρηση  της  ποιότητας  ζωής  στο  μέλλον.  

 • Έχει προστατευτικό  χαρακτήρα  για  την  οικογένεια

Σε  περίπτωση  της  απώλειας  ζωής  του  ασφαλισμένου,  τα  καθαρά  ασφάλιστρα  και  τυχόν  συσσωρευμένα  μερίσματα  επιστρέφονται  στους  νόμιμους  κληρονόμους.  Αυτό  συνιστά  πραγματικά  μια  γενναιόδωρη  πράξη  του  γονιού  προς  τα  παιδιά  του. 

 • Παρέχει εγγυημένες  υψηλές  αποδόσεις

Μπορούμε να εξασφαλίσουμε εγγυημενη απόδοση εως και 1,75% .  Το  επιτόκιο  ταμιευτηρίου  στις  τράπεζες  είναι  0,01%  και  οι  προθεσμιακές  καταθέσεις  δίνουν  πενιχρές  αποδόσεις  για  βραχυχρόνια  διαστήματα.  Συνεπώς,  τα  προγράμματα  εγγυημένου  κεφαλαίου  των  ασφαλιστικών  εταιρειών  είναι  κατά  πολύ  αποδοτικότερα  από  τραπεζικά  προϊόντα  και  καταθέσεις  ταμιευτηρίου. 

 • Σφυρηλατούμε αποταμιευτική  συνείδηση

Τα  ευεργετικά  στοιχεία  της  αποταμίευσης  στην  ευημερία  και  την  ανάπτυξη  μιας  χώρας  είναι  γνωστά.  Παράγοντες  όπως  η  απρόοπτη  απώλεια  της δουλειάς  μας, η  μείωση  των  εισοδημάτων,  η  αύξηση  των  φόρων,  η  περικοπή  των προσδοκιών  για  σύνταξη,  η επιμήκυνση  του  εργασιακού  βίου  σε  μια  αγορά  που πολύ  δύσκολα  εντάσσει  ανθρώπους  στην  εργασία,  η  υψηλή  ανεργία  των  νέων  που  απαιτεί  πιο  μακροχρόνια  υποστήριξη  από  τον  οικογενειακό  ιστό,  η  απώλεια  των κλασικών  αξιών  της  ακίνητης  περιουσίας,  είναι  προβλήματα  που  μπορεί  να  θεραπεύσει  η  αποταμίεση. 

 • Γνωρίζουμε από  πριν τη σύνταξη  μας

Έχοντας  επιλέξει  να  δίνουμε  εισφορές  σύμφωνα  με  τις  δυνατότητες  και  τις  επιθυμίες  μας,  λαμβάνουμε  τον  πίνακα  που  μας  ενημερώνει  το  ποσό  που  δικαιούμαστε  στη  λήξη  του  προγράμματος.  Έτσι,  γνωρίζουμε  εκ  των  προτέρων  το  ποσό  της  σύνταξης  μας,  που  παραμένει  αμείωτο  για  όλη  τη  διάρκεια  της συνταξιοδότησής,  σε  αντίθεση  με  τη  δημόσια  συνταξιοδότηση  που  τελεί  υπό  τον  μόνιμο  κίνδυνο  της  μείωσης. 

 • Παρέχει ελευθερίες  επιλογών

Είναι  καθαρά  δική  μας  επιλογή  το  ύψος  της  εισφοράς,  ο  τρόπος  καταβολής  της  σύνταξης  (εφάπαξ  ή  ισόβια  σύνταξη),  η  διάρκεια  του  προγράμματος,  η  ασφαλιστική  εταιρεία,  η   επιλογή  τυχόν  έκτακτων  καταβολών  κλπ. 

 • Υπάρχει η εγγύηση και διασφάλιση των ασφαλιστικών εταιριών και βεβαίως των χρημάτων που αποταμιεύεται

Οι  ασφαλιστικές  εταιρείες  που  παρέχουν  συνταξιοδοτικά  και  επενδυτικά  προγράμματα  εποπτεύονται  πλέον  από  την  Τράπεζα  της  Ελλάδος,  δηλαδή  από  την  Κεντρική  Ευρωπαϊκή  Τράπεζα  και  διέπονται   από  αυστηρό  ρυθμιστικό  πλαίσιο,  το  οποίο  έγινε  ακόμα  πιο  αποτελεσματικό  με  την  πρόσφατη  εφαρμογή  της  κοινοτικής  οδηγίας  Solvency II. Καθώς επίσης και η διασφάλιση που παρέχει το Εγγυητικό Κεφάλαιο ( Ν.3867/2010 ) 

Τα Χαρακτηριστικά του Προγράμματος της Εθνικής Ασφαλιστικής

 • Εγγυημένη Σύνταξη και εφάπαξ από τη σύναψη του συμβολαίου
 • Ελάχιστη διάρκεια προγράμματος 15 έτη
 • Ελεύθερη επιλογή ηλικίας συνταξιοδότησης
 • Ελεύθερη επιλογή ποσού σύνταξης και εφάπαξ
 • Είσοδος στο πρόγραμμα μέχρι την ηλικία των 60 ετών
 • Ελάχιστη εισφορά 60€ /μήνα
 • Επιλογή ανάμεσα σε σύνταξη προκαθορισμένου χρόνου 10, 15, 20 ,25 έτη ή ισόβιας σύνταξης ακόμη και ισόβιας μεταβιβαζόμενης σε τρίτο πρόσωπο
 • Επιστροφή του συνόλου των συντάξιμων αποδοχών στην οικογένεια του ασφαλισμένου σε περίπτωση θανάτου του κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης
 • Επιστροφή των εισφορών σε περίπτωση θανάτου κατά την αποταμιευτική περίοδο σε δικαιούχους που έχουν οριστεί.
 • Σταθερές εισφορές ή επιλογή ετήσιας αναπροσαρμογής 3%
 • Αφορολόγητη σύνταξη και εφάπαξ τα οποία δεν συνυπολογίζονται επίσης στο φόρο αλληλεγγύης.
 • Δυνατότητα πρόσθετης ασφάλισης, Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων με κάλυψη των εισφορών του ασφαλισμένου από την ασφαλιστική εταιρία σε περίπτωση αναπηρίας με 67%
 • Δυνατότητα επαναφοράς του συμβολαίου σε ισχύ ακόμη και έπειτα από 2 έτη αποχής
 • Εξαγορά του συμβολαίου κατά τη περίοδο αποταμίευσης έπειτα από 2 έτη.
 • Δυνατότητα ρευστοποίησης των υπολοίπων συντάξιμων αποδοχών κατά τη περίοδο συνταξιοδότησης.

Ήρθε η ώρα να χτίσουμε σήμερα ένα σίγουρο αύριο πάνω σε γερές και εγγυημένες βάσεις, γιατί είναι ωραίο μετά από κάποια χρόνια να δουλεύουν τα χρήματα για εσένα και όχι εσύ για τα χρήματα.

Ολα οσα πρεπει να γνωρίζεισ για την ασφάλεια

Μάθε Πως Η Ασφάλιση Μπορεί να Εξασφαλίσει το Μέλλον Σου

Αυτό το δωρεάν ebook θα σου μάθει όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να εξασφαλίσεις το μέλλον μέσα από ένα αποτελεσματικό πλάνο ασφάλισης. Συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα για να το λάβεις.

Μπορείς να απεγραφείς οποια στιγμή θέλεις. Δες τους όρους χρήσης.

Ολα οσα πρεπει να γνωρίζεισ για την ασφάλεια

Μάθε Πως Η Ασφάλιση Μπορεί να Εξασφαλίσει το Μέλλον Σου

Αυτό το δωρεάν ebook θα σου μάθει όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να εξασφαλίσεις το μέλλον μέσα από ένα αποτελεσματικό πλάνο ασφάλισης. Συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα για να το λάβεις.

Μπορείς να απεγραφείς οποια στιγμή θέλεις. Δες τους όρους χρήσης.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Νίκοσ Δαμάλας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.